Emlak Kredi Haberleri

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. İzmir Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Talebini Reddetti

İzmir Mahkemesi, Türk Ticaret Kanunu’nda Değişiklik Talebini Reddetti

haberci haberci -
60 0

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Rekabet Yasağına İlişkin Yapılan İtiraz Reddedildi

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, bir davada uygulama konusu olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “rekabet yasağı” hükümlerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia eden başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi, Düzenlemelerin İptal İstemlerini Geri Çevirdi

Anayasa Mahkemesi, işçilerin hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra işveren ile rekabet etmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilmesini öngören kuralların iptal istemlerini reddetti. Gerekçede, işçilerin sözleşme ve teşebbüs özgürlüğü bağlamında menfaatlerinin korunması gerektiği vurgulandı.

Rekabet Yasağının Süresi ve Kapsamı Sınırlandırıldı

Gerekçede, rekabet yasağının süresi yönünden bir üst sınır getirilerek özel durumlar dışında iki yılı aşamayacağı belirtildi. Böylece işçilerin ekonomik geleceğinin hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürülmemesi ve aşırı külfet yüklenmemesi amaçlandı.

Her iki tarafın menfaatlerinin dengelenmesi ve sözleşme ilişkisinin işçi aleyhine aşırı bir külfete yol açmadığı sonucuna varılarak, rekabet yasağının sözleşme ve teşebbüs özgürlüklerine aykırı olmadığı karara bağlandı.

İlgili Yazılar